Spoedgeval?

Spoedgeval?

bel 014 85 95 95 (24/7)

Dierenkliniek Venhei neemt voortouw in antibioticareductie

Resistentie tegen antibiotica is een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid van deze tijd. In het kader van antibioticareductie in de landbouwsector is daarom het AMCRA in het leven geroepen. Deze instelling heeft zich tot doel gesteld om tegen 2020 een reductie van 50% aan antibiotica en van 75% aan kritische antibiotica (deze worden beschouwd als laatste redmiddel in de humane geneeskunde) te realiseren.

Een van de middelen die wordt ingezet in de strijd tegen overmatig antibioticagebruik is een wijziging van de wetgeving sinds juli 2016.

Om te bewijzen dat Dierenkliniek Venhei een vooruitstrevende en betrouwbare partner is zowel voor landbouwcliënteel als naar overheid/volksgezondheid toe, hebben wij onze interne data van het antibioticagebruik in de kalversector van 2014 en 2015 (dus voor het uitkomen van de nieuwe wetgeving) ter beschikking gesteld van de Universiteit Gent.

Deze dataset (welke staat voor meer dan 30% van de kalverensector en volgens de auteurs dan ook significant is gebleken) toont dat Dierenkliniek Venhei reeds een daling van 44.1% voor het totale antibioticagebruik en van 95.9% voor het gebruik van kritische antibiotica heeft gerealiseerd en dit voor de nieuwe wetgeving in voege is getreden.

Wij maken ons dus sterk dat we tegen 2020, zonder onnodig dierenleed, de gevraagde doelstelling van de overheid zeker zullen bereiken

Dierenkliniek Venhei neemt voortouw in antibioticareductie

14/06/2017 | categorie: Algemeen Kalveren

Dierenkliniek Venhei neemt voortouw in antibioticareductie

Resistentie tegen antibiotica is een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid van deze tijd. In het kader van antibioticareductie in de landbouwsector is daarom het AMCRA in het leven geroepen. Deze instelling heeft zich tot doel gesteld om tegen 2020 een reductie van 50% aan antibiotica en van 75% aan kritische antibiotica (deze worden beschouwd als laatste redmiddel in de humane geneeskunde) te realiseren.

Een van de middelen die wordt ingezet in de strijd tegen overmatig antibioticagebruik is een wijziging van de wetgeving sinds juli 2016.

Om te bewijzen dat Dierenkliniek Venhei een vooruitstrevende en betrouwbare partner is zowel voor landbouwcliënteel als naar overheid/volksgezondheid toe, hebben wij onze interne data van het antibioticagebruik in de kalversector van 2014 en 2015 (dus voor het uitkomen van de nieuwe wetgeving) ter beschikking gesteld van de Universiteit Gent.

Deze dataset (welke staat voor meer dan 30% van de kalverensector en volgens de auteurs dan ook significant is gebleken) toont dat Dierenkliniek Venhei reeds een daling van 44.1% voor het totale antibioticagebruik en van 95.9% voor het gebruik van kritische antibiotica heeft gerealiseerd en dit voor de nieuwe wetgeving in voege is getreden.

Wij maken ons dus sterk dat we tegen 2020, zonder onnodig dierenleed, de gevraagde doelstelling van de overheid zeker zullen bereiken

Back to top