Spoedgeval?

Spoedgeval?

bel 014 85 95 95 (24/7)

Melkvee

Dienstverlening & bedrijfsbegeleiding

Het melkveebedrijf

De hoogproductieve melkkoe is een topatleet. Afkalven en vooral de plots hoge melkgift vergen van uw koeien het uiterste. De diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding helpt de melkveehouder bij het opvolgen en bijsturen van de verschillende veterianaire aspecten op het melkveebedrijf. Een gezonde melkveestapel leidt immers tot een beter economisch bedrijfsresultaat.

Onze praktijk biedt de melkveehouder de mogelijkheid om te kiezen voor deze geïntegreerde aanpak van de diergezondheid op zijn bedrijf.

Tijdens deze periodieke bedrijfsbezoeken worden ondermeer volgende aspecten doorgelicht:

  • De fertiliteit (vroege drachtdiagnostiek, vroeg opsporen van terugkomers, witvuilers en van andere aandoeningen van baarmoeder en/of eierstokken), inseminatie
  • De uiergezondheid (aan de hand van de melkproductiegegevens – MPR), melktechniek, opvolging celgetal
  • Het voederrantsoen, droogstandrantsoen …
  • De algemene diergezondheid (vaccinaties, klauwgezondheid, body condition score,…)
  • Sanitair beleid (vaccinaties, aankoop, preventie van ziekte-insleep,…)

Advies bij:

  • Bedrijfsgebonden problematiek (terugkomende kalverdiarree, celgetalproblematiek, teveel uierontstekingen,…)
  • Jongvee-management (voeding, opfok, vaccinaties,…)

Indien gewenst kunnen uw bedrijfsgegevens opgevolgd en verwerkt worden via het melkvee-management programma van uniform argos.

Back to top