Spoedgeval?

Spoedgeval?

bel 014 85 95 95 (24/7)

Vleesvee

Dienstverlening & bedrijfsbegeleiding

Het vleesveebedrijf

De jaarlijkse productie van een kalf is onontbeerlijk in de vleesveehouderij. Daarom speelt fertiliteit een voorname rol in de vleesveehouderij. Onze praktijk biedt de vleesveehouder de mogelijkheid tot het opvolgen van de fertiliteit (drachtdiagnostiek, inseminaties,…) op zijn bedrijf.

Daarnaast kan de vleesveehouder ook bij ons terecht voor advies omtrent de aanpak van bedrijfsgebonden problematiek(terugkomende ademhalingsaandoeningen of diarree bij jongvee, schurft,…)

Natuurlijk kan u ons ook steeds raadplegen voor klassieke ambulante kliniek voor zowel melk- als vleesvee (zieke dieren, verlossingen, keizersnedes, uierontstekingen,…).

En een primeur in België: de lebmaagrepositie met behulp van een kijkoperatie!

Back to top