Spoedgeval?

Spoedgeval?

bel 014 85 95 95 (24/7)

Bloed prikken witvleeskalveren

Beschouwingen

De productie van wit kalfsvlees vergt een zeer doorgedreven opvolging van de spierkleur van kalveren. Enerzijds hebben we het feit dat kalveren met te witte spierkleur automatisch ook lijden aan bloedarmoede wat de eetlust en de groeiprestatiesremmen. Verder hebben we de Europese normen die opleggen dat het hemoglobinegehalte van kalveren bij het slachten 7,5 gram% moet bedragen. Anderzijds hebben we het gegeven dat kalveren die te rood zijn een vleeswaarde hebben die tot 1,25 euro per kilogram vlees bedraagt omdat dit niet geschikt is voor de exclusieve markt van wit kalfsvlees.
Om dus de Europese normen te respecteren en ook de groei te optimaliseren worden tijdens de productieperiode van kalfsvlees metingen gedaan en wordt door middel van ijzer toediening een extreme witte kleur en bloedarmoede tegengegaan.

Werkwijze

Door middel van een oorpunctie worden enkele microliters bloed gewonnen in een capillair van 10 microliter. Dit capillair wordt daarna in een kleine cuvette gebracht met een inhoud van 1 milliliter reagens en geschud.
Intussen wordt het levensnummer van het dier ingescand zodat achteraf de waarde van ieder dier individueel gekend is. De cuvette wordt ingebracht in een verzamelring waar in totaal 35 cuvettes in passen. Na het bloed nemen en inscannen van de 32 kalveren wordt de verzamelring in een ‘sampler’ gebracht die ingebouwd is in een busje dat ingericht is als rijdend laboratorium. Terwijl de volgende verzamelring wordt gevuld worden de metingen in het rijdend labo uitgevoerd door middel van een fotometer die het hemoglobinegehalte van het bloedstaal bepaalt en doorgeeft aan een computer die deze waarden rangschikt per dier en individueel het gehalte ijzer bepaalt dat per dier moet worden toegediend om dit niet in bloedarmoede te laten komen en toch nog wit vlees te laten produceren.

Deze werkwijze heeft verschillende voordelen tegenover bloedstaalname via de nekvene doordat één helper voldoende is bij de bloedname.
Verder is de manipulatie van het kalf hierbij tot een minimum beperkt zodat stress wordt voorkomen.
Een derde voordeel is het feit dat de bloeduitslagen direct gekend zijn alsook de ijzertoediening die moet gebeuren. De toediening van ijzer kan zo gebeuren onder begeleiding van onze dierenartsassistenten die het risico van shock tengevolge van ijzer zoveel mogelijk beperken.
Een laatste voordeel is dat na het afwerken van een volledige stal de resultaten met de eigenaar of met de vertegenwoordiger direct kunnen gecommuniceerd worden zodat de te nemen maatregelen nooit worden uitgesteld of te laat komen.

  • Algemeen verantwoordelijke witvleeskalveren: Randy Boone
  • Verantwoordelijke planning: Wil De Kort
Back to top