Spoedgeval?

Spoedgeval?

bel 014 85 95 95 (24/7)

Epilepsie

Hoewel epileptische aanvallen geen spoedgevallen zijn, zal er ten gevolge van een aanval veel paniek ontstaan. Het is een angstaanjagende gebeurtenis voor het baasje, maar minder voor het dier. Er is enkel spoed bij als een aanval langer dan 5 minuten duurt of als er meerdere korte aanvallen na elkaar optreden. In deze gevallen is het nodig onmiddellijk een dierenarts te raadplegen.
Epilepsie komt geregeld voor bij honden maar het kan tot één aanval beperkt blijven. De oorzaak is niet altijd te achterhalen. Een aangeboren afwijking aan de hersenen en trauma in het verleden zijn de meest voorkomende oorzaken.

Wat is epilepsie?

Door een abnormale werking (kortsluiting) van de hersenen treden regelmatige aanvallen op. De oorzaak ligt in de hersenen zelf. Er zijn andere ziekten die soortgelijke aanvallen kunnen veroorzaken bijvoorbeeld hartinsufficiëntie. Het is aan de dierenarts om de nodige onderzoeken te doen alvorens te besluiten dat het om epilepsie gaat.
Epilepsie heeft niets met agressie te maken.

Wat gebeurt er tijdens een aanval?

Een dier dat een epileptische aanval krijgt, zal steeds het bewustzijn verliezen. Ze zullen niet reageren op hun naam. De meeste dieren vallen op hun zij en maken fietsbewegingen met alle poten. Soms zullen ze janken of blaffen en hun ontlasting laten lopen. Veelal zullen dieren meer speekselen tijdens een aanval. De pupillen zijn groot en reageren niet op licht. Soms worden de slijmvliezen rood of blauw.
De meeste aanvallen duren 1 à 3 minuten maar lijken langer te duren. Na een aanval gedragen dieren zich op verschillende manieren. De éne hond zal zich verder doodnormaal gedragen, de andere kan verward en ‘verdoofd’ blijven tot een dag na de aanval. Sommige honden kunnen een vast patroon ontwikkelen voor en/of na een aanval. Door dit typisch gedrag kan het baasje weten of er een aanval zal volgen.

Wanneer komen aanvallen voor?

De meeste aanvallen zullen voorkomen als de hond ontspannen en rustig is. Zeer zelden beginnen aanvallen tijdens wandeling of spel. Vooral ‘s avonds en ‘s nachts is de kans op een aanval groot. Het baasje zal dikwijls het gedragspatroon van de hond herkennen en weten dat een aanval op komst is.

Is een aanval schadelijk?

In sommige gevallen kan een dier zichzelf verwonden tijdens een aanval. Ze kunnen op hun tong bijten, ergens afvallen of iets op hun lichaam krijgen. Als een aanval langer dan 10 minuten duurt, is verdere hersenbeschadiging mogelijk. Komt het dier niet bij tijdens een lange aanval of zijn de aanvallen van die aard dat de rustperiodes schaars zijn, dan spreekt men van een status epilepticus. Dit kan dodelijk zijn en is dus een spoedgeval.

Wat te doen tijdens een aanval?

Blijf vooral kalm! Houdt de basisregels van ehbo in acht. Denk eraan dat het dier buiten bewustzijn is en dus geen pijn heeft, maar ook niet zal reageren. Een epileptische aanval geeft meer stress en ongemak bij het baasje dan bij het dier zelf. Kijk op de klok en noteer hoelang de aanval duurt. Zorg dat het dier zichzelf niet kan verwonden. Leg het op een veilige plaats en laat het verder met rust. Blijf uit de mond, het dier kan tijdens onvrijwillige bewegingen de mond dichtklappen en ongewild bijten. Als een dier tijdens een aanval op zijn tong bijt, zal dit hevig bloeden maar meestal is dit niet erg.

Wat te noteren van de aanval

  • De leeftijd waarop de eerste aanval plaatsvindt
  • Het tijdstip van de aanval
  • Andere aandoeningen van het dier en de bijhorende medicatie
  • De hoeveelheid water dat het dier drinkt per 24u

Het heeft geen zin om de dierenarts te contacteren bij een gewone aanval. Laat het dier tot rust komen en raadpleeg de volgende dag een dierenarts voor verdere onderzoeken. Als een aanval langer dan 5 minuten duurt of er komen meerdere aanvallen na elkaar, dan kan er best een dierenarts bijgeroepen worden.
Als de dierenarts een volledig onderzoek heeft gedaan, zal hij/zij de behandeling adviseren die bij het dier en de aanvallen past. Denk eraan dat sommige dieren slechts éénmalig met dit fenomeen te maken krijgen. Medicatie is dan te belastend en overbodig. Later kan de behandeling nog bijgestuurd worden. Medicatie die gegeven wordt bij epilepsie, zal meestal het aantal aanvallen verminderen maar zelden volledig stoppen.

Back to top