Spoedgeval?

Spoedgeval?

bel 014 85 95 95 (24/7)

Castratie van het konijn

Wat?

Voor de castratie van het konijn wordt na een voorbereidende injectie het konijn met gas onder anesthesie gebracht. Dit is een veilige methode voor deze diersoort. De testikels worden weggenomen nadat de zaadstreng en bloedvaten zijn afgebonden.

Voordelen:

Bij konijnen wordt vooral gecastreerd om voortplanting te beperken of om verschillende mannetjes samen te kunnen houden. Ze kunnen ook urine verspreiden bij aanwezigheid van vrouwtjes of de geur van vrouwtjes.

Nadelen:

Behalve de normale anesthesierisico’s en de mogelijkheid tot complicaties na operatie (zoals bij elke operatie) zijn er geen nadelen verbonden aan een castratie van het konijn.

Wanneer?

Afhankelijk van het ras en de grootte van het konijn worden de mannetjes geslachtsrijp tussen de 3 à 8 maanden. Gezien de anesthesierisico’s castreren we liefst niet vroeger dan 6 maanden, hoewel het rond de 4 à 5 maanden kan.

Hoe?

Back to top